ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi bộ Phòng GD&ĐT vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Văn Út làm bí thư Chi bộ, đồng chí Hán Duy Thụy làm phó bí thư chi bộ