HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 26/7/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô đã long trọng tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2017–2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019”. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Út – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Hán Duy Thuỵ, bà Võ Thị Cẩm Lai – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng sự tham dự của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn và Kế toán của 44 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

Ông Bùi Văn Út – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Sau phần phát biểu Khai mạc của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Út, Hội nghị được lắng nghe dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cả 3 bậc học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô do các đồng chí Võ Thị Cẩm Lai, Ngân Văn Chon, Hán Duy Thụy trình bày. Báo cáo không những nêu lên thành tựu đạt được của toàn ngành Giáo dục huyện Krông Nô trong tất cả các lĩnh vực công tác trong năm học 2017 – 2018 mà còn chỉ rõ và đi sâu vào phân tích những hạn chế đang tồn tại cần được khắc phục trong năm học mới cũng như vai trò, trách nhiệm liên quan của mỗi tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục của huyện nhà.

Bà Võ Thị Cẩm Lai – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của bậc học Mầm Non

Ông Ngân Văn Chon – Chuyên viên phụ trách Tiểu học trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của bậc học Tiểu học

Ông Hán Duy Thuỵ – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của bậc học Trung học cơ sở

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong đó, ý kiến của các đại biểu tập trung nêu và góp ý cho các tồn tại trong năm học 2017 – 2018 và phương hướng ở các mặt công tác  trong năm học 2018 – 2019.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Út – Chủ trì Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và thẳng thắn, cởi mở trao đổi những vấn đề đại biểu nêu tại Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trưởng Phòng  nhấn mạnh: Về cơ bản, năm học 2017-2018 là một năm thành công của ngành Giáo dục huyện Krông Nô. Lãnh đạo Phòng Giáo dục hy vọng và tin tưởng với năng lực, tâm huyết của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự hiếu học, nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn của các em học sinh cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và toàn xã hội dành cho ngành Giáo dục huyện nhà, Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô sẽ thực sự chuyển mình, đổi mới và gặt hái được nhiều thành công trong năm học 2018-2019.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:

Toàn cảnh Hội nghị