Đ/c Bùi Văn Út
 • Đ/c Bùi Văn Út
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng Phòng
 • 0982725369
 • utpgdkrongno@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin. Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung, Bí thư chi bộ.
 • Đ/c Hán Duy Thuỵ
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • ĐHSP Ngữ Văn. Phụ trách công tác chuyên môn bậc học THCS.
 • Đ/c Võ Thị Cẩm Lai
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm Non. Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non, Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục.