• Đ/c Võ Thị Cẩm Lai
  • Tổ Mầm non
  • Phó trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm Non. Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non, Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục.
  • Đ/c Bùi Thị Lan
  • Tổ Mầm non
  • Chuyên viên
  • ĐHSP Mầm non.