• Lê Trọng Hiệu
  • Tổ THCS
  • Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn : ĐHSP
  • Đ/c Hán Duy Thuỵ
  • Tổ THCS
  • Phó trưởng phòng
  • ĐHSP Ngữ Văn. Phụ trách công tác chuyên môn bậc học THCS.
  • Đ/c Phạm Đăng Khoa
  • Tổ THCS
  • Trình độ huyên môn: CĐSP Ngữ Văn. Nhiệm vụ được giao: phụ trách công tác phổ cập, công tác thanh tra, ...