• Đ/c Đoàn Thị Thanh Vân
 • Tổng hợp - Hành chính
 • Kế toán trưởng
 • Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán.
 • Đ/c Phạm Đăng Khoa
 • Tổng hợp - Hành chính
 • Trình độ huyên môn: CĐSP Ngữ Văn. Nhiệm vụ được giao: phụ trách công tác phổ cập, công tác thanh tra, ...
 • Đ/c Đinh Thị Ngát.
 • Tổng hợp - Hành chính
 • Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.
 • Đ/c Hoàng Thị Hoà
 • Tổng hợp - Hành chính
 • Kế toán
 • ĐH Tài chính - Ngân hàng. Kế toán - Tổng hợp