Quyết định công nhận SKKN/ đề tài NCKHSPƯD cấp tỉnh. Năm học 2014-2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quyết định công nhận 887 SKKN/ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh ngành giáo dục năm học 2014-2015, trong đó có 65 đề tài xếp loại A, 350 đề tài xếp loại B và 472 đề tài xếp loại C (Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết)