TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2018 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, sáng ngày 30/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn Tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ Krông Nô đến thăm và nói chuyện với cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục

 

Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tình hình quốc tế, trong nước, của tỉnh Đắk Nông và huyện Krông nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”. Tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của huyện Krông Nô; Định hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo huyện Krông Nô.

Đồng chí Võ Sanh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo các Nghị quyết của Hội nghị TW 6 khoá 12

Theo kế hoạch, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè được tổ chức thành 6 lớp với 3 đợt học, mỗi đợt tổ chức thành 2 lớp học (Đợt 1 tổ chức trong hai ngày 30, 31/7/2018; Đợt 2 ngày 2,3/8/2018; Đợt 3 ngày 10, 11/8/2018).

Đồng chí Phạm Hữu Châu – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ Báo cáo Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác  người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”

Đồng chí Bùi Văn Út – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và quán triệt tình hình định hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non  thuộc ngành Giáo dục huyện Krông Nô trong tình hình mới, những vấn đề mới cần được quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, của địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, bổ sung các kiến thức từ thực tiễn cuộc sống đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Một số hình ảnh trong  đợt học chính trị hè năm 2018: