Tổ chức tập huấn chuyên môn đầu năm học 2018-2019 cho khối Mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm theo kế hoạch nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Ngày 20/8/2018 phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên môn đầu năm học cho tất cả các trường mầm non trên địa bàn.

Về tham gia chương trình tập huấn có Đ/c Võ Thị Cẩm Lai- phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ báo cáo viên được tham gia tiếp thu chuyên đề từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên cốt cán của 13 trường mầm non trên toàn huyện. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số nhóm trẻ hộ gia đình trên địa bàn với mục đích học hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 03 ngày, với sự hoạt động, trao đổi, chia sẻ tích cực của đội ngũ báo cáo viên cũng như các học viên đã tạo nên sự thành công cho đợt tập huấn năm nay.