Thông báo thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGD&ĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 204/TB-PGD&ĐT
Ngày ban hành 18/10/2018
Loại văn bản Thông báo, Văn bản Phòng,
Trích yếu Về việc thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDDT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Xem văn bản Xem Online
Tải về