V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 140/CV-PGDĐT
Ngày ban hành 19/03/2020
Loại văn bản Công văn, Văn bản Phòng,
Trích yếu V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng Chính phủ và Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động tập trung đông người
Xem văn bản Xem Online
Tải về