Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
UBND tỉnh Đắk Nông. – Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính khác, Xem
Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính khác, Xem
Quyết định – Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH – về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Trang 1 / 512345 »