Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH – về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo trong độ tuổi 3-4 tuổi Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cấp giấy phép, ra hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS Thủ tục hành chính khác, Xem
Trang 1 / 41234 »