Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ Thủ tục hành chính khác, Xem
Giải thể trường tiểu học Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Thành lập trường, Thủ tục hành chính khác, Xem
Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Thủ tục hành chính khác, Xem
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Thủ tục hành chính khác, Xem
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Thủ tục hành chính khác, Xem
Trang 1 / 3123 »