HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn số 03/HD-PGDĐT, ngày 30 tháng 3 năm 2015 của PGD&ĐT Krông Nô V/v HD đánh giá thực hiện CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” huyện Krông Nô. (Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết hơn)