Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
400/QĐ-UBND 05/04/2024 Nghị quyết, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông