Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
755/STP-QL&TTr 03/06/2024 Công văn, Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
434/PGDĐT 21/09/2020 Công văn, V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT
372/CV-PGDĐT 27/08/2020 Công văn,
165/PGDĐT 02/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện khai báo y tế và báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế
164/PGDĐT 01/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 30/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 25/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
154/PGDĐT 23/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
141/CV-PGDĐT 19/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh năm 2020
140/CV-PGDĐT 19/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng Chính phủ và Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động tập trung đông người
1114/UBND-KGVX 13/03/2020 Công văn, Thông báo, Văn bản UBND tỉnh, TIẾP TỤC CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017