Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
108/TB-SGDĐT 03/06/2024 Thông báo, Văn bản Sở, THÔNG BÁO- Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy; thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
1114/UBND-KGVX 13/03/2020 Công văn, Thông báo, Văn bản UBND tỉnh, TIẾP TỤC CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Số 17/TB-HĐXTNGƯT 19/02/2020 Thông báo, Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020
44/PGDĐT 08/02/2020 Thông báo, Văn bản Phòng, Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
334/TB-UBND 25/10/2019 Thông báo, Văn bản UBND, THÔNG BÁO VÊ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG NÔ NĂM 2019
204/TB-PGD&ĐT 18/10/2018 Thông báo, Văn bản Phòng, Về việc thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDDT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21/KL-PGDDT 06/02/2018 Thông báo, Văn bản Phòng, KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018