Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
108/TB-SGDĐT 03/06/2024 Thông báo, Văn bản Sở, THÔNG BÁO- Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy; thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
367/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định, Văn bản Sở, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 115/SGD&ĐT-GDTHMN 06/02/2020 Văn bản Sở, Thông báo việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD&ĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1569 /SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
1548 /SGDĐT- GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 http://pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/1531-CÔNG-VĂN-HƯỚNG-DẪN-CỦA-SỞ.pdf
1418-SGDDT 11/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
208/QĐ-SGD-ĐT 08/04/2015 Văn bản Sở,

Quyết định kiểm định trưòng Mầm Non Sao Mai