Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông – Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương Thủ tục hành chính khác, Xem
V/v thông báo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần (trực tuyến) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
Quyết định số 949/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
Quyết định số 426/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
UBND tỉnh Đắk Nông. – Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ Thủ tục hành chính khác, Xem
Quyết định – Về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020 Xem
Quyết định – Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, Xem
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »