Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
PGDĐT 16/04/2024 Văn bản Phòng, VĂN BẢN 2023
PGDĐT 05/05/2023 Văn bản Phòng, VĂN BẢN 2022
05/HD-PGDĐT 08/04/2020 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, V/v hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
165/PGDĐT 02/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện khai báo y tế và báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế
164/PGDĐT 01/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 30/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 25/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
154/PGDĐT 23/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
141/CV-PGDĐT 19/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh năm 2020
140/CV-PGDĐT 19/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng Chính phủ và Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động tập trung đông người
44/PGDĐT 08/02/2020 Thông báo, Văn bản Phòng, Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
2018-2019 03/05/2019 Báo cáo, Văn bản khác, Văn bản Phòng, KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN KRÔNG NÔ NĂM HỌC 2018 - 2019
Trang 1 / 3123»