Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
709/QĐ-UBND 11/06/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông - phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ
414/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
399/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
367/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định, Văn bản Sở, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
243/QĐ-UBND 11/03/2024 Quyết định, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
208/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
210/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; lĩnh vực Công chức viên chức; lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
466/QĐ-BGDĐT 31/01/2024 Quyết định, Văn bản Bộ, Quyết định số 466/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
452/QĐ-BGDĐT 31/01/2024 Quyết định, Văn bản Bộ, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2023.
1170/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định, Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Bậc học mầm non,tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023-2024
2138/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông - Về việc phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết; TTHC cắt giảm lệ phí; TTHC cắt giảm giấy tờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
1416/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định, Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dụcvà Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Trang 1 / 3123»