Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
709/QĐ-UBND 11/06/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông - phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ
414/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
399/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
400/QĐ-UBND 05/04/2024 Nghị quyết, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
90/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch, Văn bản UBND tỉnh, Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5
1114/UBND-KGVX 13/03/2020 Công văn, Thông báo, Văn bản UBND tỉnh, TIẾP TỤC CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
655/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TRIỂN LÃM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
597/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
554/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
469/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH , SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO , UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
469/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH , SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO , UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
469/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH , SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO , UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Trang 1 / 212»