Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
334/TB-UBND 25/10/2019 Thông báo, Văn bản UBND, THÔNG BÁO VÊ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG NÔ NĂM 2019
2018/QĐ-UBND 18/07/2018 Quyết định, Văn bản UBND, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001 : 2008
06/CT-UBND 07/08/2017 Văn bản UBND, Văn bản UBND tỉnh, CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
1818/QĐ-UBND 21/07/2017 Văn bản UBND, QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017
Số 2246/QD-UBND 08/12/2016 Văn bản UBND, Quy định xét sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đak Nông