SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM, CHUYÊN ĐỀ “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DTTS”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm mục địch bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về việc xây dựng hiệu quả môi trường giáo dục và lập kế hoạch giáo dục, phương pháp tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số đồng thời tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ, thảo luận, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai kế hoạch “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2018.

Ngày 16/11/2018, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô đã tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn cụm cấp huyện, chuyên đề Hướng dẫn thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số” năm học 2018-2019 tại hai điểm trường phía nam: trường MN Hồng Hà, xã Đăk Nang và trường MN Hoàng Anh, xã Quảng Phú.

Tham gia Hội thảo, có đồng chí Võ Thị Cẩm Lai, phụ trách chung chuyên môn bậc học mầm non, cùng các đồng chí là Ban giám hiệu, giáo viên dạy học sinh DTTS của 13 trường mầm non trên toàn huyện. Các đại biểu dự giờ 02 hoạt động giáo dục học sinh DTTS sau đó trao đổi, thảo luận thống nhất ý kiến.

Hội thảo diễn ra sôi nổi và mang lại kết quả tích cực, góp phần tích lũy kinh nghiệm cho đội ngũ CBQL, GVMN trong việc xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non vùng DTTS.