Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
709/QĐ-UBND 11/06/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông - phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ
1118/SGDĐT-TTr 07/06/2024 Triển khai các văn bản mới ban hành
755/STP-QL&TTr 03/06/2024 Công văn, Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
108/TB-SGDĐT 03/06/2024 Thông báo, Văn bản Sở, THÔNG BÁO- Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy; thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
PGDĐT 16/04/2024 Văn bản Phòng, VĂN BẢN 2023
414/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
399/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
400/QĐ-UBND 05/04/2024 Nghị quyết, Văn bản UBND tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
367/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định, Văn bản Sở, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
243/QĐ-UBND 11/03/2024 Quyết định, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
208/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
210/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương; lĩnh vực Công chức viên chức; lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
Trang 1 / 812345»...Cuối »