Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/2022/QH15 01/07/2023 Luật, Luật Thanh tra năm 2022