Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
90/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch, Văn bản UBND tỉnh, Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5