Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
271/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
2018/QĐ-UBND 18/07/2018 Quyết định, Văn bản UBND, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001 : 2008
615/QĐ-UBND 23/04/2018 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1818/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017
1818/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định,
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2017
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020