Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21/KL-PGDDT 06/02/2018 Thông báo, Văn bản Phòng, KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1569 /SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
1548 /SGDĐT- GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 http://pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/1531-CÔNG-VĂN-HƯỚNG-DẪN-CỦA-SỞ.pdf
1418-SGDDT 11/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
08/HD-PGDĐT 07/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018
07/HD-PGDĐT 28/07/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BIÊN CHẾ HỌC SINH/LỚP VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2017 - 2018
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2017
VB-PGD 03/05/2017 Văn bản Phòng,   quy_trinh_thu_tuc_hanh_chinh
Số 02/HD-PGDĐT 17/04/2017 Văn bản Phòng, Hướng dẫn thi học kỳ II,xét hoàn thành chương trình Tiểu học,xét Tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn, Văn bản Bộ, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
Trang 1 / 212»