Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 115/SGD&ĐT-GDTHMN 06/02/2020 Văn bản Sở, Thông báo việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD&ĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1569 /SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
1548 /SGDĐT- GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 http://pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/1531-CÔNG-VĂN-HƯỚNG-DẪN-CỦA-SỞ.pdf
1418-SGDDT 11/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
208/QĐ-SGD-ĐT 08/04/2015 Văn bản Sở,

Quyết định kiểm định trưòng Mầm Non Sao Mai