Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
06/CT-UBND 07/08/2017 Văn bản UBND, Văn bản UBND tỉnh, CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG