Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
271/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
615/QĐ-UBND 23/04/2018 Quyết định, Văn bản UBND tỉnh, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
06/CT-UBND 07/08/2017 Văn bản UBND, Văn bản UBND tỉnh, CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG