SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: đề tài: ”MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9”-tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng(THCS Nam Đà)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: đề tài: ”MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9”-tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng(THCS Nam Đà)
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm, Trung học cơ sở,
Tên tập tin NGUYEN-THI-BICH-PHUONG-THCS-NAM-DA.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 677.5 kB
Ngày chia sẻ 18/04/2017
Lượt xem 2453
Lượt tải 365
Xem tài liệu Xem Online
Tải về