Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH – về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Xem
QUYẾT ĐỊNH v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Xem
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Xem
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG GD&ĐT Xem
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thủ tục hành chính khác, Xem
Trang 1 / 512345 »