Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD
1935/TB-SGDĐT 24/10/2017 Văn bản Sở, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GD&ĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1569 /SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1548 /SGDĐT- GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 http://pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/1531-CÔNG-VĂN-HƯỚNG-DẪN-CỦA-SỞ.pdf
1418-SGDDT 11/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
08/HD-PGDĐT 07/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018
06/CT-UBND 07/08/2017 Văn bản UBND, Văn bản UBND tỉnh, CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
07/HD-PGDĐT 28/07/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BIÊN CHẾ HỌC SINH/LỚP VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2017 - 2018
1818/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định,
1818/QĐ-UBND 21/07/2017 Văn bản UBND, QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017
Trang 1 / 3123»