Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1170/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định, Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Bậc học mầm non,tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023-2024
PGDĐT 05/05/2023 Văn bản Phòng, VĂN BẢN 2022
314/QĐ-UBND 19/01/2023 QĐ phê duyệt đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị Quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ và Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về chính sách hỗ trợ CBQL, GV, NV trong các cơ sở GDMN, GD tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2022 Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
2138/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông - Về việc phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết; TTHC cắt giảm lệ phí; TTHC cắt giảm giấy tờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
05/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, QUYẾT ĐỊNH- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
1416/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định, Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dụcvà Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
434/PGDĐT 21/09/2020 Công văn, V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT
372/CV-PGDĐT 27/08/2020 Công văn,
05/HD-PGDĐT 08/04/2020 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, V/v hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
165/PGDĐT 02/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện khai báo y tế và báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế
Trang 1 / 612345»...Cuối »