QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2021
Loại văn bản QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông,
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
Xem văn bản Xem Online
Tải về