V/v thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 47/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản
Trích yếu thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Xem văn bản Xem Online
Tải về