V/v thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 48/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2022
Loại văn bản
Trích yếu Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
Xem văn bản Xem Online
Tải về