HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 13/9/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024;

Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Xuân Danh – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện; có Đ/c Trịnh Thị Xuân – UVBTV-Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy- GĐ trung tâm Chính trị huyện;

Có Tập thể Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; có các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND Tỉnh khen tặng các danh hiệu trong năm học 2022-2023;

Ngoài ra còn có đại diện của Trung tâm BTXH nhà may mắn, các đồng chí là chủ các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo đánh giá năm học 2022-2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Chủ trì Hội nghị đ/c Bùi Văn Út – HUV- Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024; đại diện các trường MN, TH, THCS cũng có các ý kiến về thực trạng, khó khăn và giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Xuân Danh – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà ngành Giáo dục – Đào tạo của huyện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Bên những kết quả đạt được, Đồng chí cũng đã lưu ý những tồn tại, hạn chế ngành Giáo dục đã chỉ ra như: tình trạng thiếu giáo viên tại các trường nhưng chậm được khắc phục; chất lượng giáo dục mũi nhọn tại các trường còn hạn chế.

Để năm học mới 2023-2024 đạt được nhiều kết quả cao hơn và khắc phục được những tồn tại hạn chế trong năm học qua. Đồng chí cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo tập trung nghiên cứu thực hiện những nội dung sau:

+ Tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống trường, lớp học gắn với phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, giảm tối đa các điểm trường lẻ. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập các bậc học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục & đào tạo trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

+ Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, bảo đảm an toàn cho học sinh; thực hiện tốt Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học để tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

+ Các trường cần chú trọng đến chất lượng giáo dục nói chung và có giải pháp cụ thể để tăng cường rèn luyện, phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém để bù đắp lại lỗ hỏng kiến thức cho học sinh yếu; đồng thời cũng cần đặc biệt quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ thầy cô giáo có năng lực, tâm huyết, giàu tình yêu thương học trò, tăng cường bồi dưỡng học sinh khá, giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Phát biểu tại Hội nghị đ/c Bùi Văn Út – HUV- Trưởng phòng GD&ĐT huyện ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND&UBND huyện. Bên cạnh đó để thực hiện có hiệu quả chủ năm học 2023-2024 với nội dung “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, Đồng chí cũng đề nghị toàn Ngành tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại hạn chế đã chỉ ra; đồng thời ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Nhân dịp này, các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, Lãnh đạo Ngành giáo dục cũng đã tổ chức trao các danh hiệu và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông năm học 2022-2023 cho: 08 tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể đạt danh hiệu “Cờ thi đua UBND tỉnh”; Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 8 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 132 cá nhân.