Đắc Nông: Thí điểm triển khai STEM trong chương trình giáo dục phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

GD&TĐ – Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch số 907/KH-SGDĐT về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực GD&ĐT.

Đắc Nông Thí điểm triển khai STEM trong chương trình giáo dục phổ thông

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT Đắk Nông sẽ triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 – 2018; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực GD&ĐT cũng được Sở GD&ĐT Đắk Nông đưa ra trong kế hoạch.

Theo đó, tập trung thúc đẩy phát triển về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin – truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, đào tạo. Tiếp tục phủ kín việc trang bị máy tính, các thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục; hoàn thiện kết nối internet băng thông rộng trong toàn ngành.

Các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT, các cơ sở GD&ĐT thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Các cuộc họp giữa các cơ quan quan lý nhà nước và cơ sở GD&ĐT được áp dụng hình thức trực tuvến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành GD&ĐT; ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ năng lực triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, giảng dạy. Có cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý…

Lập Phương