KHAI MẠC CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8, 9 NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nằm trong Kế hoạch tổ chức và triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2019 – 2020; Thực hiện Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Nông về việc triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2019- 2020; Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2019, tại Trường THCS thị trấn Đắk Mâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô đã tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh lớp 8, 9 năm học 2019- 2020.

Đồng chí Hán Duy Thụy Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào huyện – Phó Ban tổ chức cuộc thi

Về dự Khai mạc với cuộc thi có đồng chí Hán Duy Thụy Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – Phó Ban tổ chức cuộc thi, Đồng chí Lê Trọng Hiệu – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào cùng sự có mặt đầy đủ lãnh đạo các đợn vị trường học bậc THCS, các giáo viên hướng dẫn và các em học sinh dự thi trên địa bàn huyện.

Toàn bộ khung cảnh của buổi thi Phát biểu khai mạc, ông Hán Duy Thụy  – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào huyện – Phó Ban tổ chức cuộc thi  mong rằng: Để phong trào nghiên cứu KHKT của học sinh trong các trường THCS nói chung, các em học sinh Khối lớp 8,9 nói riêng được đẩy mạnh và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm học vừa qua; trong những năm học tới lãnh đạo các trường phải thực sự quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của người học; làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi tới đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của thầy và trò; động viên cán bộ, Giáo viên tích cực hưởng ứng, tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; khuyến khích các em học sinh đăng ký các ý tưởng từ đó kịp thời định hướng và giúp đỡ các em tiếp cận các phương pháp nghiên cứu để đạt được hiệu quả cao công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, đồng thời phối hợp tốt với tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên của nhà trường và của địa phương nhằm tạo ra sự tham gia sâu rộng hơn nữa việc nghiên cứu KHKT dành cho học sinh của các trường trên toàn huyện nhà.

Thầy Hán Duy Thụy – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào huyện – Phó Ban tổ chức cuộc thi khai mạc cuộc thi Phát biểu khai mạc, Thầy Hán Duy Thụy  – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào huyện – Phó Ban tổ chức cuộc thi  mong rằng: Để phong trào nghiên cứu KHKT của học sinh trong các trường THCS nói chung, các em học sinh Khối lớp 8,9 nói riêng được đẩy mạnh và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm học vừa qua; trong những năm học tới lãnh đạo các trường phải thực sự quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của người học; làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi tới đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của thầy và trò; động viên cán bộ, Giáo viên tích cực hưởng ứng, tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; khuyến khích các em học sinh đăng ký các ý tưởng từ đó kịp thời định hướng và giúp đỡ các em tiếp cận các phương pháp nghiên cứu để đạt được hiệu quả cao công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, đồng thời phối hợp tốt với tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên của nhà trường và của địa phương nhằm tạo ra sự tham gia sâu rộng hơn nữa việc nghiên cứu KHKT dành cho học sinh của các trường trên toàn huyện nhà.

Các Đại biểu tham dự khai mạc cuộc thi

Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Nô nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục; Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn toàn huyện Krông Nô; lựa chọn các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng dự thi cấp tỉnh.

Thầy Lê Trọng Hiệu – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi

Trong những năm qua, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thành tích mũi nhọn; hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh tại các trường cũng được đẩy mạnh và ngày càng khởi sắc. Các trường tham gia dự thi đầy đủ hằng năm với nhiều sản phẩm nghiên cứu dự thi và đạt nhiều giải thưởng. Nhiều sản phẩm dự thi của các đơn vị trong cụm đã được đánh giá cao và đạt những thành tích nhất định. Đặc biệt, năm học 2018-2019, đã có nhiều sản phầm đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh; tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu Nhi cấp tỉnh. Đó là những thành tích bước đầu tạo động lực khuyến khích các phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh và giáo viên của các trường.

Một góc của cuộc thi

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA CUỘC THI: