HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 10/07/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai công tác, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Đồng chí Bùi Văn Út – Trưởng phòng Giáo dục và Đào huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Danh – Huyện uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Út – Trưởng phòng Giáo dục và Đào huyện, ngoài ra còn có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn và nhân viên kế toán của 44 đơn vị trường học trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Danh – Huyện uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo ngành, đồng chí Hán Duy Thuỵ – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của ba bậc học.

Đồng chí Hán Duy Thuỵ – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019

 

Báo cáo đã chỉ ra được các ưu điểm mà năm học 2018 – 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô đã đạt được như tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; Thực hiện có hiệu quả công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc” Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chỉ đạo điều hành.Tiếp tục triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục và thực hiện việc trao đổi thông tin quản lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản ioffice, phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa phòng và cơ sở giáo dục. Nhìn chung các trường đã chủ động trong việc lựa chọn thực hiện nội dung, chương trình giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh của trường; phát hiện và lược bỏ những nội dung trùng lặp trong các bài học, môn học; Phần lớn các trường đã linh hoạt trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, việc đổi mới được thực hiện tương đối phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng học sinh. Phòng đã tổ chức cho các đơn vị góp ý, trao đổi, thảo luận, phân tích, rút kinh nghiệm về các chủ đề, nội dung giảng dạy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong giảng dạy. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; từng bước đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn và tham gia diễn đàn trên mạng

Đoàn Chủ toạ điều hành Hội nghị

Các đơn vị đã tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển năng lực cho học sinh, tạo môi trường lành mạnh cho học sinh tham, góp phần đa dạng hóa các hoạt động giáo dục,  giúp hình thành kỹ năng sống, lối sống lành mạnh cho học sinh. Các trường đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động được sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong công cuộc xây dựng, phát triển nhà trường và hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Tiếp đến, Hội nghị lắng nghe các ý kiến còn tồn tại trong năm học vừa qua như công tác quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên của một số đơn vị còn lỏng lẻo. Một số trường còn chậm đổi mới và thiếu linh hoạt trong đổi mới phương pháp dạy học, chưa hỗ trợ kịp thơi khi giáo viên gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy chưa cao.Việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở một số trường còn mang tính hình thức, chưa thu hút được sự tham gia của học sinh và giáo viên nên hiệu quả đạt được chưa cao. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đồng bộ nhất các trường ở vùng khó khăn so với các trường trung tâm. Việc sử dụng, bảo quản đồ dùng-thiết bị dạy học còn gặp khó khăn. Năng lực lãnh đạo và giảng dạy của một số cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế, chưa theo kịp tình hình giáo dục hiện nay. Chất lượng dạy – học tại một số trường còn thấp,…  đồng thời thảo luận, đưa ra những ý kiến đề xuất để đưa ra các phương án tốt nhất cho năm học mới.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Danh huyện uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND huyện trong đó nhấn mạnh việc cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành chậm cập nhật thông tin, kiến thức ngoài xã hội nhất là kiến thức về pháp luật,…đồng thời đồng chí cũng thay mặt lãnh đạo UBND trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà ngành còn gặp phải.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Bùi Văn Út thay mặt lãnh đạo Phòng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Danh nói riêng, lãnh đạo các Ban ngành trong huyện nói chung về những tình cảm mà các cấp đã dành cho ngành giáo dục huyện nhà đồng thời kết luận những ý kiến mà các đồng chí tham dự Hội nghị nêu ra để năm học mới 2019 – 2020 ngành giáo dục huyện Krông Nô sẽ đạt được nhiều thành công và nhiều kỳ tích lớn hơn nữa.